Невеличка екскурсія в нетрі юриспруденції

(лат. Jurisprudencia - праворозсудливість, лат. juris-prudentia - правознавство, від лат. Jus - право і лат. Prudentia - передбачення, розумність, мудрість)

 

Юриспруденция         В даний час безліч суперечок можна вирішити за допомогою судового розгляду. Для того, щоб домогтися потрібного вам результату, можна звернутися за послугами до адвоката. Саме адвокат допоможе вирішити проблему, дотримуючись закону.

         Відповідно до закону, адвокати надають різні види юридичних послуг. Якщо говорити загалом, то послуги адвоката полягають у захисті прав та законних інтересів клієнта шляхом представництва його інтересів в суді. Саме за цим найчастіше звертаються до адвоката.

В якості представника клієнта адвокат може брати участь у засіданні в судах по цивільних, господарських, трудових, податкових, адміністративних, земельних, житлових, сімейних, спадкових, кримінальних та інших справах.

Адвокат також надає і такі послуги як представництво інтересів клієнта в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях та інших організаціях всіх форм підпорядкування та власності.

З метою захисту прав та інтересів громадянина адвокат може проводити консультації клієнта з правових питань. Таку послугу адвоката можна отримати як в усній, так і в письмовій формі. При цьому не обов'язково надалі користуватися послугою представництва у суді (наприклад, коли клієнт після отриманої консультації самостійно зможе захищати свої права у нескладних випадках та ситуаціях).

         У перелік адвокатських послуг входить також складання заяв, скарг, клопотань та інших правових документів на основі інформації, отриманої від клієнта, здійснення правової експертизи цивільно-правових відносин, надання юридичних висновків.

         Адвокати можуть надавати і інші юридичні послуги, звичайно, якщо вони не заборонені законом. 

Усне та письмове юридичне консультування

         Усне та письмове юридичне консультування являє собою систематичну або разову юридичну консультаційну допомогу з питань цивільного, сімейного, житлового, господарського, податкового, адміністративного, кримінального та іншого законодавства, послуги зі складання процесуальних документів, заяв, скарг, листів-відповідей тощо, а також інші юридичні послуги, що не передбачають представництва інтересів клієнта в суді, органах влади та управління, на переговорах з контрагентами і партнерами.

Юридичні консультації є оптимізатором у досягненні вами бажаного результату, економії особистого часу, коштів та інших ресурсів при особистому вирішенні складних юридичних ситуацій.

         Усна юридична консультація включає в себе докладне вивчення й обговорення питання або проблеми, підбір і аналіз нормативно-правових актів, опис юридичних наслідків проблеми та пошук оптимальних шляхів її вирішення.

         Письмова консультація - це роз’яснення адвокатом, в письмовій формі, питань різних галузей права, з посиланням на відповідні норми чинного законодавства та судової практики.

         Процесуальний документ — письмовий документ, складений на підставі процесуального права (виконання процесуальних дій або прийняття рішень), в якому у письмовому вигляді зафіксована інформація про хід та результати діяльності учасників судового процесу.

Вы здесь: Home